Select Page
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2567 รอบที่ 1/67 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2567 รอบที่ 1/67 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 87 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 218 คน...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2566 รอบที่ 2/66

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2566 รอบที่ 2/66 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 171 คน จากผู้เข้าสอบ 421 แบ่งออกเป็น   ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)สอบผ่าน 1 คน...

Career For The Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย App Sheet

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย App Sheet (Overview)” ณ ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดพิธีมอบโล่ “รางวัลนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” ภายใต้กิจกรรมสัมมนา “ความสำเร็จโครงการ TIME & WiL

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดพิธีมอบโล่ “รางวัลนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” ภายใต้กิจกรรมสัมมนา “ความสำเร็จโครงการ TIME & WiL ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมภายใต้โครงการ TIME” ในการประชุมวิชาการประจําปี 2566...

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL) บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL)...

SMBC เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น : SMBC ได้นำคณะผู้ประการชาวญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi และ สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC โดยได้รับการประสานงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต...