Select Page

Career For The Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย App Sheet

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย App Sheet (Overview)” ณ ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา...

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL) บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL)...

SMBC เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น : SMBC ได้นำคณะผู้ประการชาวญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi และ สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC โดยได้รับการประสานงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต...