Select Page
เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”

เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”

เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”   ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Facebook Live: NSTDA-สวทช. ถ่ายทอดสดจาก...

หน่วยงานพันธมิตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)...
29 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองจากโครงการ Thailand Plus Packageช่วยผู้ประกอบการ ยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

29 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองจากโครงการ Thailand Plus Package
ช่วยผู้ประกอบการ ยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ที่จะให้ทั้งความรู้บุคลากร และยังช่วยผู้ประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ถึง 250% 3 หลักสูตร ที่จะทำให้คุณยืน 1 เรื่องการนำเสนอ ด้วย Infographic หลักสูตร การสร้าง Infographic...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10            ตามที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่...