Select Page

หลักสูตร “การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล”
รุ่นที่ 2

(How to Build Strong Branding in Digital Era: BSB2)

 

อะไรคือเคล็ดลับของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ?
มาร่วมเรียนรู้แบบเจาะลึกว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ทำให้แบรนด์ของคุณแจ้งเกิดหรือเติบโตสูงสุด

 

เป็นหลักสูตรที่จัดเต็มด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์
รวมถึงเรียนรู้การตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
โดยเน้นการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนการอบรมหรือสัมมนาทั่วไป คือมีทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้วางแผน ฝึกคิด และต่อยอดกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร

Key Highlights:

  • วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง: ทำไมบางแบรนด์ถึงรุ่งหรือดับ? ขั้นตอนการค้นหาจุดยืนของแบรนด์ เพราะการวางแผนดีคือจุดเริ่มต้นของชัยชนะ แต่ทำไมหลายๆ ธุรกิจยังพลาดตั้งแต่จุดแรกนี้
  • ของดีต้องมีการสื่อสารที่โดนจึงแจ้งเกิดได้ในยุคนี้: เรียนรู้การหาอินไซต์จากกลุ่มเป้าหมาย
   การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร ศิลปะการบอกเล่าแบรนด์เราเพื่อมัดใจลูกค้า
  • เจาะลึกผู้บริโภคและการวางแผนการตลาดในยุคดิจิทัล: เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่บนโลกออนไลน์ ที่คุณอาจใช้แค่วิธีเดิมๆ ไม่ได้ผล คุณจะวางแผนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจบนออนไลน์ได้อย่างไร?
  • เข้าใจอาวุธการตลาดในยุคดิจิทัล: เรียนรู้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่มีอยู่มากมาย แต่อะไรที่เหมาะกับคุณ หรือวิธีการใช้งานที่ได้ผลที่สุด
  • จัดเต็มด้วยตัวอย่างและกรณีศึกษา: ทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้คุณเข้าใจการใช้งานจริง

หลักการและเหตุผล

          ผู้บริหาร นักการตลาด และเจ้าของกิจการหลายๆ ท่าน มีความฝันที่อยากให้แบรนด์ของเราเป็นที่หนึ่งในตลาดและมีธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นคำถามคือ อะไรคือปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการตลาดบ้าง? นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่นักการตลาดทุกคนต้องเรียนรู้

 

          แบรนด์ที่ไม่เข้มแข็งมักมีจุดเริ่มต้นจากการขาดกลยุทธ์การตลาดที่ดี ซึ่ง “กลยุทธ์การตลาด” เป็นคำที่ใช้กันบ่อยๆ แต่นักการตลาดบางส่วนเท่านั้นที่จะเข้าใจวิธีคิดจริงๆ เราจะมาเรียนรู้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ในหลักสูตรนี้ โดยพื้นฐานต้องมาจากความเข้าใจเชิงลึกที่มีต่อตลาดโดยรวมก่อน เช่น การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การเข้าใจคู่แข่งขัน และเข้าใจแบรนด์ของตัวเองในปัจจุบันในมุมมองของผู้บริโภค เพราะนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จนั้น จะให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือการวางแผน ก่อนที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่สื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง

 

          สิ่งที่เราต้องกำหนดชัดเจนในช่วงวางแผนคือ จุดยืนของแบรนด์ (ฺBrand Positioning) ถ้าให้อธิบายง่ายๆ คือ วิธีการที่ทำให้ “แบรนด์” ของคุณไปอยู่ในใจลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีคำตอบว่า “ทำไม” ต้องซื้อแบรนด์ของคุณ ดังนั้น Brand Positioning เป็นปัจจัยแรกที่จะทำให้แบรนด์ของคุณแจ้งเกิด มีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าคู่แข่ง และสร้างโอกาสทางการตลาดที่ยั่งยืนได้

 

          นอกจากการหาจุดยืนที่แข็งแรงแล้ว สิ่งที่ท้าทายลำดับต่อมา คือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดต้องเรียนรู้การออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารโดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง การเลือกสื่อ วิธีการนำเสนอ โดยที่การสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคของดิจิทัล ซึ่งผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อ การบริโภคสินค้า และการใช้ชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นทุกวัน ทำให้นักการตลาดต้องเข้าใจและปรับตัวในการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง และให้เข้าถึงและโดนใจผู้บริโภคในยุคดิจิตอลนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          ในหลักสูตรนี้จะรวบรวมขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด จากแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ และการเรียนรู้จากแบรนด์ที่ปัญหา โดยเริ่มต้นจากการวางกลยุทธ์การตลาดที่ดี การสื่อสารแบบบูรณาการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การประเมินผล และการบริการการตลาดองค์รวม

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาของการสื่อสารและการทำการตลาดแบบไม่มีกลยุทธ์ และไม่มี Brand Positioning ที่ชัดเจน จะส่งผลเสียต่อการเติบโตของธุรกิจ
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงและเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  3. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเห็นตัวอย่างจากกรณีศึกษาจริง
  4. เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมและเข้าใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
  5. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างแบรนด์ในหลายๆรูปแบบ และการใช้แต่ละเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. เพื่อให้เรียนรู้และต่อยอดความรู้ผ่านการทำ Workshop คือ ฝึกปฏิบัติทำกรณีศึกษาที่กำหนด ลงมือวางแผนการตลาดโดยใช้หลักการที่สอนในชั้นเรียน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจการทำการตลาดโดยรวม การสร้างแบรนด์ และสามารถวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของตนเองในอนาคตได้
 2. เข้าใจและสามารถประเมินการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้
 3. เข้าใจภาพรวมของการตลาดออนไลน์และเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้ในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจเรียนรู้การการสร้างแบรนด์และการตลาดในยุคดิจิทัล จากกลุ่มต่อไปนี้

 1. เจ้าของธุรกิจ SMEs
 2. พนักงานอาวุโส หรือผู้บริหารระดับกลาง จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 3. เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการตลาดยุคดิจิทัล
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการสร้างแบรนด์

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในยุคดิจิทัล โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติทำกรณีศึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   1. ปัญหาใหญ่ของการทำการตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์และจุดยืนของแบรนด์ก่อนที่จะสื่อสาร
   2. ขั้นตอนการวางจุดยืนของตราสินค้าที่แข็งแรงและยั่งยืน รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
         • Segmentation
         • Targeting
         • Positioning
   3. Workshop: ฝึกปฏิบัติทำกรณีศึกษาโดยนำทฤษฎี STP ที่เรียนมา ลองวางแผนจริงและเรียนรู้ร่วมกัน
   4. ขั้นตอนการออกแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
   5. การวิเคราะห์การสื่อสารจากกรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดที่เรียนมา
   6. การทำการตลาดออนไลน์และเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำคัญๆ
   7. Workshop: การวางแผนการตลาดออนไลน์ให้ตอบโจทย์ที่วางไว้ และเรียนรู้ร่วมกัน

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์บังอร สุวรรณมงคล

อาจารย์บังอร สุวรรณมงคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์การวางกลยุทธ์การตลาดและการทำตลาดออนไลน์
Managing Director & Fourder
Hummingbirds Research and Marketing Cosultant

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 2 วัน
อบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2560

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 14,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก ค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (บรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page