Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษาฝึกงาน/งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : งานประชาสัมพันธ์ อัตราที่รับ : 4 คน สาขา : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ infographic, poster artwork, slide...