Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ เป็นเดือนที่ทุกท่าน Work from Home เป็นส่วนใหญ่นะครับ เพื่อขานรับมาตรการของรัฐบาลที่จะช่วยหยุดแพร่และรับเชื้อ COVID-19 และคนไทยเราทุกคนก็ทำได้ดี ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องพึงระวัง และตระหนักคือ เรื่อง “ล้างมือ กินร้อน ช้อนตรู-แยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราป่วย” ทำให้เป็นกิจวัตร มีความรับผิดชอบกับสังคมมากขึ้น และร่วมให้กำลังใจเหล่าคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ได้เสียสละทั้งการตั้งรับ การป้องกัน และการรักษาพวกเราคนไทยทุกคน และอีกไม่นานเราทุกคนจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับ

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CFO13 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 13 (Carbon Footprint for Organization: CFO13) 18 – 19 มิ.ย. 63    10,000
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) 24 – 26 มิ.ย. 63 17,900
EVD2 หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2) 16 – 17 ก.ค. 63   12,500
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators) 5 – 7 ส.ค. 63 19,900
ATS หลักสูตรอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 13-14 ส.ค. 63 12,500
FEC5 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 5 19-21 ส.ค. 63 12,500
SCM6 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6) 1 – 4  ก.ย. 63   28,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81895, 81904 และ 

คุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7078 6282, คุณนิพัฒน์  08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB3 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 3 (CDB3) 14 – 16 ก.ค. 63

Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

SIM8

หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2020
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”

18-20, 25-26 ส.ค.63 25,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898, และ 

คุณนพมล 08 5324 2684คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 16 – 19 มิ.ย. 63 34,900
SOC3 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (Security Operations Center: SOC3)  30 มิ.ย.– 3 ก.ค. 63 34,900
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5) 15 – 17 ก.ค. 63 24,500
BCS4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 4 26 – 28 ส.ค.63
23,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 5: 11 – 12 มิ.ย. 63
รุ่นที่ 6: 20-21 ส.ค. 63

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63

9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2 - 4 ก.ย. 63
 14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2
(Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)
17- 19 มิ.ย. 63 14,900
FAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
29 – 31 ก.ค. 63   16,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
28 – 29 ส.ค. 63 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81889, 81905, และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  

 
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
XLS041  การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  18 – 19 พ.ค. 63 7,000
MUL015  Adobe Illustrator CC 2019 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  18 – 20 พ.ค. 63 10,000
ITM086  IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที  18 – 20 พ.ค. 63 9,500
MDB005  Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming  18 – 20 พ.ค. 63 9,500
ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001  18 – 21 พ.ค. 63 10,000
DBM039   Oracle Database PL/SQL Programming  18 – 22 พ.ค. 63 13,500
ITM066  การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  18 – 22 พ.ค. 63 14,000
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการ ระบบลินุกซ์ 18 – 22 พ.ค. 63 14,500
PHP022  PHP for Web Application Development  18 – 22 พ.ค. 63 14,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  25 – 26 พ.ค. 63 6,900
NWA077  TCP/IP Internetworking  25 – 26 พ.ค. 63 10,000
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  25 – 27 พ.ค. 63 8,900
JAV042  AngularJS Programming  25 – 27 พ.ค. 63 9,500
PHP027  PHP using Laravel Framework  25 – 27 พ.ค. 63 11,000
DSA005  Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science  25 – 28 พ.ค. 63 16,500
PTN001  Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  25 – 29 พ.ค. 63 12,000
SEC008 Computer Forensic and Investigation  25 – 29 พ.ค. 63 25,500
CTR002  Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์  25 – 29 พ.ค. 63 13,500
PHP003  PHP003: Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP  25 – 29 พ.ค. 63 15,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  27 – 29 พ.ค. 63 8,900
PTN005 Python: Object Oriented Programming 1 – 2 มิ.ย. 63 8,000
DSA009 R Programming for Data Science 1 – 2 และ 4 มิ.ย. 63 12,000
JAV059 NodeJS Microservices Development 1 – 2 และ 4 มิ.ย. 63 11,000
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 1 – 2 และ 4 – 5 มิ.ย. 63 11,000
DBM028 MySQL Administration 1 – 2 และ 4 – 5 มิ.ย. 63  12,000
DSA008 Data Analystics Dashboard using Tableau Tools  5 มิ.ย. 63  4,500
MUL016 Adobe InDesign CC 2019 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) 8 – 10 มิ.ย.  63  10,000
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 8 – 10 มิ.ย.  63   8,000
JAV056 React and Redux Build Web Programming   8 – 10 มิ.ย.  63   11,000
MBA014 Android – Kotlin Programming Language 8 – 10 มิ.ย.  63    12,500
ITM008  IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที 8 – 10 มิ.ย.  63   8,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล 8 – 10 มิ.ย.  63    8,500
PHP031 PHP Object Oriented Programming 8 – 10 มิ.ย.  63   11,000
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation   8 – 12 มิ.ย.  63   13,500
DSA003 Python Development: Machine Learning and Data Mining   8 – 12 มิ.ย.  63   15,500
NWA067  Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย   8 – 12 มิ.ย.  63   15,500
CPL003  C# .NET Programming  8 – 12 มิ.ย.  63  13,500
JAV010  JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I – Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 – การสร้าง Web Application เบื้องต้น    8 – 12 มิ.ย.  63  13,500
DBM031  SQL Server 2016 Administration  8 – 12 มิ.ย.  63   13,500
PJM001 Core-Project Management for IT 10 – 12 และ 18 – 19 มิ.ย.  63   13,000
MDB012  Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019    10 – 12 มิ.ย. 63  9,000
DSA007  Data Analystics Dashboard using Microsoft Power BI Tools   11 มิ.ย. 63   4,500
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0 11 – 12 มิ.ย. 63 6,500

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

You cannot copy content of this page