Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เหล่าปวงพสกนิกรต่างรอชื่มชมพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ชื่มชมพระราชพิธีที่สำคัญเช่นนี้ ขอทรงพระเจริญ นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชา ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้ทุกท่านทำความดี ละเว้นความชั่วนะครับ และอย่าลืมดูแลเรื่องการเดินทางด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายที่เลยครับ เตรียมตัวให้พร้อมพกร่ม เสื้อกันฝนไปด้วย

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM5 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5
(Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)
13-16 พ.ค. 62 28,500
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO)  22 – 24 พ.ค. 62 24,900
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) 24 – 26 ก.ค. 62 17,900
CFO11 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 11
(Carbon Footprint for Organization: CFO11)
18 – 19 มิ.ย. 62 10,000
SEC หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC 8, 25-31 ส.ค. 62 179,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 4 (Enterprise Architecture Workshop: EAW4) 15-17 พ.ค. 62 24,500
BCS3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3 (Business Continuity Management Standard: BCS3)
29-31 พ.ค. 62 23,000
ITA14 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 14 17-21 มิ.ย. 62 21,400


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT3 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2019 14-16 พ.ค. 62 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 ส.ค. 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 10 – 11 ต.ค. 62

9,900
infopresent หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3 วันที่ 19 – 20 ก.ย. 62 9,900
RDC หลักสูตรเทคนิคการจัดข้อโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 16) 16 พ.ค 62 4,700
RDCO หลักสูตร ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 8) 29-30 พ.ค 62 10,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DBM031 SQL Server 2016 Administration 13-17 พ.ค. 62 13,500
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming:
การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์
13-17 พ.ค. 62 13,500
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ 14-15 พ.ค. 62 7,000
NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking 14-15 พ.ค. 62 12,000
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 14-17 พ.ค. 62   11,000
ITM038 Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน 15-17 พ.ค. 62 9,000
PHP031 PHP Object Oriented Programming 20-22 พ.ค. 62 11,000
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 20-22 พ.ค. 62  9,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 21 พ.ค. 62  3,700
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 21-22 พ.ค. 62  6,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิตอล
21-23 พ.ค. 62  8,500
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 21-23 พ.ค. 62 9,500
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism Industry:
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
21-24 พ.ค. 62 10,000
NWA095 Ubuntu Server Administration 21-24 พ.ค. 62 12,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 21-24 พ.ค. 62  12,500
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่ 22 พ.ค. 62  3,500
MUL024 ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 22 พ.ค. 62 3,700
JAV052 React.js Programming 22-24 พ.ค. 62  10,000
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 22-24 พ.ค. 62  13,000
MUL016 Adobe InDesign CC 2018 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) 22-24 พ.ค. 62  10,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 22-24 พ.ค. 62   8,900
DSA004 Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading 22-24 พ.ค. 62   12,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 23-24 พ.ค. 62   7,500
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security   23-24 พ.ค. 62  9,300
DSA001   AI : Python for Machine Learning Programming 27-29 พ.ค. 62   12,000
JAV058 JavaScript Ract WebRTC Microservices Development 27-29 พ.ค. 62    11,000
CPL003 C# .NET Programming   27-31 พ.ค. 62  13,500
NWA054  Network and Internet Security for IT Professionals 27-31 พ.ค. 62    14,000
PTN001 Python Development   27-31 พ.ค. 62    12,500
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I – Basic Web Application:
การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 – การสร้าง Web Application เบื้องต้น
 27-31 พ.ค. 62  13,500
NWA089   Windows Server 2016 Administration 27-31 พ.ค. 62   13,500
XLS016   Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 27-31 พ.ค. 62   12,000
XLS028   Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2013/2016    3-4 มิ.ย. 62  6,500
SVM003   Digital for Management Hospitality and Tourism: ดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3-5 มิ.ย. 62   8,500
JAV057 Vue.js Programming    3-5 มิ.ย. 62  11,000
NWA001   Understanding Network Fundamentals   3-5 มิ.ย. 62   9,500
CPL005 C# Object Oriented Programming  3-5 มิ.ย. 62  11,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA) 3-7 มิ.ย. 62   13,000
DBM020 Database Design and SQL   3-7 มิ.ย. 62   12,500
SVM002   Enterprise Performance Management   3-7 มิ.ย. 62   13,000
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage 3-7 มิ.ย. 62   25,500
DBM032  SQL Server 2016 Programming and Implementation 3-7 มิ.ย. 62  13,500
PHP003 Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP    3-7 มิ.ย. 62  15,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 5-7 มิ.ย. 62 8,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2013/2016 5-7 มิ.ย. 62 9,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  

You cannot copy content of this page