Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน มกราคม 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สวัสดีปีใหม่ 2563 เปิดศักราชใหม่ของปีหนูทองนะครับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือปกปักรักษาท่านและครอบครัวตลอดไป

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
LWV2 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 19 – 20 ก.พ. 63   13,500
VFJP หลักสูตรการเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น (Mastering Japan Vertical Farming Business and Technology [Trip No. 1]: VFJP) – ฝึกอบรมในประเทศ 4 และ 18 มิ.ย. 2563
– ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 2563
125,000
CFO12 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12
(Carbon Footprint for Organization: CFO12)
 18-19 ก.พ. 63  10,000
EAP2 หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP2)

Package A:
– อบรมวันที่ 22-23 เม.ย. 2563 (ฝึกอบรมหัวข้อ Life Cycle Assessment (LCA) และ Eco-efficiency Assessment)

Package B: อบรมวันที่ 23 เม.ย. 2563 (ฝึกอบรมเฉพาะหัวข้อ Eco-efficiency Assessment)

Package A:
12,000 บาท

 

Package B: 7,000 บาท

FEC5 หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 5(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC5) 17 – 19 มี.ค. 63 12,500
EVD2 หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2) 2 – 3 เม.ย. 63 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81895, 81898
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITA15 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 15 27 – 31 ม.ค. 63 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 4: 23-24 ม.ค. 63
รุ่นที่ 5: 11-12 มิ.ย. 63
รุ่นที่ 6: 20-21 ส.ค. 63

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 5: 12 – 13 มี.ค. 63
รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63

9,900
CFR หลักสูตร “ปฏิรูป การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดโลก 6-7 ก.พ. 63 15,900
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 19) มี.ค. 63 4,700
FFE หลักสูตร วิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Fundamental Finite Element Method) 19-21 ก.พ. 63 14,900
FAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
18-20 มี.ค. 63 16,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
22-24 เม.ย. 63 16,900
VAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis and Application : VAA)
20-22 พ.ค. 63 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
JAV062 Scala and Data Science for Java Developers 3 – 5 ก.พ. 63  11,500
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming 3 – 5 ก.พ. 63 12,500
DBM028 MySQL Administration 3 – 6 ก.พ. 63 12,000
PHP002 Advanced PHP for Web Service 3 – 7 ก.พ. 63 14,000
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 3 – 7 ก.พ. 63 12,000
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 3 – 7 ก.พ. 63 14,000
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที 4 – 6 ก.พ. 63 8,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล
4 – 6 ก.พ. 63 8,500
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ 11 ก.พ. 63 3,500
CPL005 C# Object Oriented Programming 11 – 13 ก.พ. 63 11,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2019 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 11 – 13 ก.พ. 63 10,000
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 11 – 13 ก.พ. 63 12,000
PHP031 PHP Object Oriented Programming 11 – 13 ก.พ. 63 11,000
JAV041 Java Object Oriented Design Patterns 11 – 13 ก.พ. 63 9,900
JAV063 Kotlin for Java Developers 11 – 13 ก.พ. 63 11,000
DBM029 MySQL for Developer 11 – 14 ก.พ. 63 12,500
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 11 – 14 ก.พ. 63 12,500
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 12 ก.พ. 63 3,500
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 12 – 14 ก.พ. 63 8,500
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 12 – 14 ก.พ. 63 11,000
MUL024 ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 13 ก.พ. 63 3,500
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่ 14 ก.พ. 63  3,500
CLS001 Google Cloud Platform Development 14 ก.พ. 63 4,000
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0
17 – 18 ก.พ. 63  6,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 17 – 19 ก.พ. 63  9,000
JAV052   React.js Programming 17 – 19 ก.พ. 63  10,000
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP 17 – 19 ก.พ. 63  12,500
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 17 – 20 ก.พ 63  11,000
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming   17 – 21 ก.พ 63  13,500
CTR004    Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application:
การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์
17 – 21 ก.พ 63  14,000
PHP023   PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming   17 – 21 ก.พ 63  14,500
JAV010   JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I – Basic Web Application:
การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 – การสร้าง Web Application เบื้องต้น
17 – 21 ก.พ 63  13,500
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ    19 – 21 ก.พ. 63  8,000
XLS011  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 20 – 21 ก.พ. 63  6,900
XLS028   Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019   24 – 25 ก.พ. 63  6,500
PHP024   PHP Security Code 24 – 26 ก.พ. 63  11,000
ITM023   Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 24 – 26 ก.พ. 63   9,500
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 24 – 26 ก.พ. 63   12,500
JAV047   Node.js Programming 24 – 26 ก.พ. 63   9,500
MBA014 Android – Kotlin Programming Language 24 – 26 ก.พ. 63   12,500
DSA003 Python Development: Machine Learning and Data Mining 24 – 28 ก.พ. 63 15,500
JAV039 Jasper Report and Java Programming 24 – 28 ก.พ. 63 14,000
PJM009 Essential Project Management Skills 24 – 28 ก.พ. 63 12,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 26 – 28 ก.พ. 63 8,900
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing 26 – 28 ก.พ. 63 7,500
PJM001 Core-Project Management for IT 26 – 28 ก.พ.
และ 6 – 7 มี.ค. 63

13,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: