Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ก็เป็นหนึ่งในเดือนที่มีวันสำคัญหลายวันเลยครับ ทั้งวันสำคัญทางศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชา พุทธศาสนนิกชนก็จะทำบุญ หมั่นรักษาความดี ละเว้นความชั่วครับ และวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันแห่งความรักหรือวัน Valentine ทุกท่านสามารถมอบความรักให้กันได้ ไม่เฉพาะคนรักเท่านั้นนะครับ มอบให้คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์หรือจะเป็นเพื่อนสนิท มิตรสหายก็ได้หมดเลยครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับ

**ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM8 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2020
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
17-19, 24-25
มี.ค. 63
25,000
SDT5 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2020 17-19 มิ.ย. 63 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
LWV2 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 19 – 20 ก.พ. 63  13,500
VFJP หลักสูตรการเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น (Mastering Japan Vertical Farming Business and Technology [Trip No. 1]: VFJP) – ฝึกอบรมในประเทศ 4 และ 18 มิ.ย. 2563
– ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 2563
125,000
CFO12 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12
(Carbon Footprint for Organization: CFO12)
 18-19 ก.พ. 63  10,000
EAP2 หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP2) Package A:
– อบรมวันที่ 22-23 เม.ย. 2563 (ฝึกอบรมหัวข้อ Life Cycle Assessment (LCA) และ Eco-efficiency Assessment)

Package B: อบรมวันที่ 23 เม.ย. 2563 (ฝึกอบรมเฉพาะหัวข้อ Eco-efficiency Assessment)

Package A:
12,000 บาท

 

Package B: 7,000 บาท

FEC5 หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 5(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC5) 17 – 19 มี.ค. 63 12,500
EVD2 หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2) 2 – 3 เม.ย. 63 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81894, 81898

หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 24 – 27 มี.ค. 63 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5: 11-12 มิ.ย. 63
รุ่นที่ 6: 20-21 ส.ค. 63
9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 5: 12 – 13 มี.ค. 63
รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63
9,900
HPP เรียนรู้ สัมผัส HPP นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร (รุ่นที่ 2) (“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business: HPP2) 23 – 25 มี.ค. 63 19,900
CFR หลักสูตร “ปฏิรูป การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดโลก 6-7 ก.พ. 63 15,900
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 19) มี.ค. 63 4,700
FFE หลักสูตร วิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Fundamental Finite Element Method) 19-21 ก.พ. 63 14,900
FAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
18-20 มี.ค. 63 16,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
22-24 เม.ย. 63 16,900
VAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis and Application : VAA)
20-22 พ.ค. 63 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81889, 81896, 81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0
17 – 18 ก.พ. 63  6,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 17 – 19 ก.พ. 63  9,000
JAV052 React.js Programming 17 – 19 ก.พ. 63  10,000
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP 17 – 19 ก.พ. 63  12,500
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 17 – 20 ก.พ 63  11,000
CTR004  Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application:
การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์
17 – 21 ก.พ 63  14,000
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming  17 – 21 ก.พ 63  14,500
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I – Basic Web Application:
การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 – การสร้าง Web Application เบื้องต้น
17 – 21 ก.พ 63  13,500
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ  19 – 21 ก.พ. 63  8,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 20 – 21 ก.พ. 63  6,900
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019   24 – 25 ก.พ. 63  6,500
PHP024 PHP Security Code 24 – 26 ก.พ. 63  11,000
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 24 – 26 ก.พ. 63  9,500
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 24 – 26 ก.พ. 63  12,500
JAV047   Node.js Programming 24 – 26 ก.พ. 63  9,500
MBA014 Android – Kotlin Programming Language 24 – 26 ก.พ. 63  12,500
DSA003 Python Development: Machine Learning and Data Mining 24 – 28 ก.พ. 63 15,500
JAV039 Jasper Report and Java Programming 24 – 28 ก.พ. 63 14,000
PJM009 Essential Project Management Skills 24 – 28 ก.พ. 63 12,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 26 – 28 ก.พ. 63 8,900
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing 26 – 28 ก.พ. 63 7,500
PJM001 Core-Project Management for IT 26 – 28 ก.พ.
และ 6 – 7 มี.ค. 63

13,000

 

JAV058 JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development  2 – 3 มี.ค. 63 11,000
DSA009 R Programming for Data Science  2 – 4 มี.ค. 63 12,000
CTS010 Window 10 Administration  2 – 4 มี.ค. 63 10,000
DBM049 Writing T-SQL for Query and Analyze Data 2 – 6 มี.ค. 63 13,000
DSA012 การดำเนินการ และการพัฒนาระบบงาน ERP ด้วย ODOO Opensource 2 – 6 มี.ค. 63 15,000
PHP003 Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP
และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP
2 – 6 มี.ค. 63 15,000
MUL016 Adobe InDesign CC 2019 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) 4 – 6 มี.ค. 63 10,000
JAV060 Java RESTful Service 5 – 6 มี.ค. 63 7,500
ITM114 Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับ
ระบบ AI และ Machine Learning
9 – 10 มี.ค. 63 8,000
PHP027 PHP using Laravel Framework 9 – 11 มี.ค. 63 11,000
JAV057 Vue.js Programming 9 – 11 มี.ค. 63 11,000
JAV022 JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I – Basic Application Programming:
การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 – การทำงาน GUI และ Applet
9 – 13 มี.ค. 63 13,500
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage 9 – 13 มี.ค. 63 25,500
JAV031 JavaScript for Web Developers 9 – 13 มี.ค. 63 12,500
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) 9 – 13 มี.ค. 63 13,500
MVB016 Visual Basic .NET Programming 9 – 13 มี.ค. 63 13,500
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 11 – 13 มี.ค. 63 9,500
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming 11 – 13 มี.ค. 63 9,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: