Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน เมษายน 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

           เข้าสู่ปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการสำหรับเดือนเมษายนของทุกปี และมีวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้จักกันดี นั่นคือวันสงกรานต์ ก็จะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศและเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตร เล่นน้ำสงกรานต์ บางพื้นที่ก็มีการก่อพระเจดีย์ทราย สำหรับท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887

 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FEC4 หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4
(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC4)
23-25 เม.ย. 62 12,500
SCM5 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5
(Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)
13-16 พ.ค. 62 28,500
REN หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9) 23 พ.ค. – 8 ส.ค. 62 (ฝึกอบรมทุกพฤหัสบดีและวันศุกร์ ) 99,000
PF3 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชใน 3 วัน” (Mastering Plant Factory Technology in 3 Days: PF3) 1 – 3 พ.ค. 62 14,900
PFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตพืช (Fundamental and Practices of Plant Factory for Operators: PFO) 22 – 24 พ.ค. 62 24,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SOC2 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Security Operations Center: SOC2) 23 – 26 เม.ย. 2562 34,900
EAW4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 4 (Enterprise Architecture Workshop: EAW4) 15-17 พ.ค. 62 24,500
BCS3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3 (Business Continuity Management Standard: BCS3)
29-31 พ.ค. 62 23,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT3

หลักสูตร Service Design Thinking Series 2019

14-16 พ.ค. 62

18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 ส.ค. 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 10 – 11 ต.ค. 62

9,900
infopresent หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 มิ.ย 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 – 20 ก.ย. 62

9,900
RDC หลักสูตรเทคนิคการจัดข้อโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 16)

16 พ.ค 62

4,700
RDCO หลักสูตร ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 8) 29-30 พ.ค 62 10,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM023 Business Continuity Management (BCM) in the Digital Age: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในยุคดิจิตอล 9-11 เม.ย. 62 9,500
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 9-11 เม.ย. 62 9,500
PHP027 PHP using Laravel Framework 9-11 เม.ย. 62 11,000
ITM101 IT Risk Management for Auditor in the Digital Age: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบในยุคดิจิตอล 22-24 เม.ย. 62 8,000
PJM011 IoT (Internet of Think) Project Management to Success: การบริหารโครงการ IoT (Internet of Think) สู่ความสำเร็จ 22-25 เม.ย. 62 10,000
PHP002 Advanced PHP for Web Service 22-23 เม.ย. 62, 1-3 พ.ค 62 14,000
DSA005 Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science 22-26 เม.ย. 62 16,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 22-26 เม.ย. 62 12,000
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration:  การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ 22-26 เม.ย. 62 14,500
DBM039 Oracle Database  PL/SQL Programming 22-26 เม.ย. 62 13,500
SEC008 Computer Forensic and Investigation 22-26 เม.ย. 62 25,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0   25-26 เม.ย. 62  7,500
NWA093  10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 29-30 เม.ย. 62   7,800
TEC012  Hacking and Auditing Web Application Security  29 เม.ย.62 -3 พ.ค 62  25,500
DBM038  Oracle Database 11g  for DBA  29 เม.ย.62 -3 พ.ค 62
 
 13,500
ITM036  ITIL Foundation 3.0 – 2011  29 เม.ย.62 -3 พ.ค 62   13,000
ITM103  Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0 
2-3 พ.ค 62  6,500
MUL023 การออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว 2-3 พ.ค 62    7,500
XLS011  Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart  2-3 พ.ค 62   6,900
TEC002  IoT Security    2-3 พ.ค 62  8,500
DOC009  เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  7 พ.ค 62   3,500
CTS001  Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5  7-8,10 พ.ค 62    12,500
CTS010  Window 10 Administration  7-8,10 พ.ค 62   10,000
MUL014  Adobe Photoshop CC 2018 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  7-8,10 พ.ค 62     10,000
NWA078  SUN Solaris Fundamental  7-8,10 พ.ค 62   9,500
DOC010  สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน  8 พ.ค 62   3,500
XLS039  การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  10 พ.ค 62  3,500
XLS040  การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  10 พ.ค 62   3,900
ITM008  IT Change Management Control in the Digital Age: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอทีในยุคดิจิตอล   13-15 พ.ค 62  8,500
MDB005  Advanced Microsoft Access 2013/2016  Macro and VBA Programming 13-15 พ.ค 62  9,500
PJM009  Essential Project Management Skills  13-17 พ.ค 62  12,000
ASP021  Web Application using ASP.NET (C#)  13-17 พ.ค 62  13,500
CTR002  Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์  13-17 พ.ค 62  13,500
JAV039  Jasper Report and Java Programming   13-17 พ.ค 62   14,000
CLS006  Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions    13-17 พ.ค 62   23,500
DBM031 SQL Server 2016 Administration   13-17 พ.ค 62  13,500
XLS041  การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  14-15 พ.ค 62   7,000
ITM063  การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 14-17 พ.ค 62  11,000
NWA004  Troubleshooting TCP/IP Internetworking   14-17 พ.ค 62   12,000
ITM038  Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน 15-17 พ.ค 62    8,900
XLS042  สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์ 16 พ.ค 62   3,700
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0  16-17 พ.ค 62    7,500
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ 17 พ.ค 62 3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: