Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : 2.75 คุณสมบัติ : – มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน – พร้อมเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับตัวเองจากการฝึกงาน –...