Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : เคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวเคมี ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี ด้าน : หากมีประสบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์...