Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) นำคณะผู้บริหารของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) และผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) นำคณะผู้บริหารของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) และผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)  จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้บริหาร อวท....

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) เข้าติดตามโครงการ ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) เข้าติดตามโครงการ ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ และประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรสุขภาพระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (หลักสูตรเวฬา) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรสุขภาพระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (หลักสูตรเวฬา) “Vitality Enhancement and Longevity Academy (VELA)” ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2566 ...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดอบรม หลักสูตร Business Model Canvas in Action for Strategic Implementation Plan ภายใต้ โครงการ การสร้างการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการไทยในตลาดระดับชาติและระดับโลก

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดอบรม หลักสูตร Business Model Canvas in Action for Strategic Implementation Plan ภายใต้ โครงการ...